Mosaisk historie om Østerbølle Kirke

Af Anne Provst
Smukt beliggende på toppen af en istidsmorænebakke, med udsigt over ådal og eng, finder man Østerbølle Kirke.
Kirken er anlagt i romansk tid og stil (1050-1250), og er af granitkvadre, mens tårn og våbenhus er bygget til i gotisk tid og stil (1200-1550).

I Kirkens mange hundrede års levetid er der sket mange ændringer. Ændringerne er sket, enten for at imødekomme udviklingens nye krav, eller for at redde kirken fra forfald.
Således er flere af kirkens mure sat om på grund af en med årene tiltagende hældning, og kirkens interiør og udtryk er blevet ændret så det har passet til de til enhver tid gældende normer og ønsker. Kirkens middelalderlige kalkmalerier er efter reformationen blevet malet over, to af kirkens døre er blevet blændet af og flere vinduer ligeså.
I dag fremstår kirkens indre med elementer fra flere forskellige tidsperioder og dermed i flere forskellige stilarter. Man kan ved et besøg i kirken således gøre en rejse fra middelalderens romanske og gotiske stil, som ses i korets romanske glasmosaiske vindue, og i de smukt udformede granitkvadre ved indgangen fra den gotiske eller senmiddelalderlige periode, over renæssancen, der er repræsenteret i prædikestolen, til moderne tid, hvor alter og døbefont finder sin oprindelse. Sporene fra nogle af de ellers ofte fremherskende stilarter som barok og rokoko er slettet fra Østerbølle Kirke, Blandt andet overkalkede man i 1933den typiske lyserøde rokoko farve.
Grunden til at kirken fremstår som den gør i dag skyldes en kombination af tidligere tiders ulyst til at bevare elementer fra forgangne tiders stilarter, og moderne tid mere nænsomme restaurering af kirken, hvor man har forsøgt at tilgodese bevaring af flere af de oprindelige træk. Eksempler på dette er overmalingen af de gamle kalkmalerier lige efter reformationen, uden tanke for bevaring, men med tanke på kirkegængernes ændrede behov, mens man for eksempel ved udskiftningen af kirkens altertavle i 1933, ikke blot skrottede den gamle renæssance altertavle, men genbrugte den i Aggersborg Kirke.
Indtil 1908, var Østerbølle kirke også sognekirke for Aalestup, der lå i Østerbølle Sogn. Siden har kirken været benyttet af Østerbølle Sogns menighed.
I dag er Østerbølle i Pastorat med Testrup og Simested.


Østerbølle før og nu

Østerbølle kirke er formentlig bygget omkring år 1100, men hvem den egentlige bygherre er, vides ikke.

Kirken er oprindeligt opført i romansk stil af granitkvadre.

Tårnet er sengotisk og der er anvendt kampesten og munkesten til opførelsen.

Våbenhuset er opført samtidig med tårnet.

Kirken pyntet til formentlig høstgudstjeneste. Dengang var der låge for, hvor de ”fine” sad.

Østerbølle kirke ca. år 1900. Bemærk altertavle og kakkelovn.

Præstedøren på sydsiden af kirken er muret til ved en tidligere restaurering.

Kvindedøren mod nord er ligeledes muret til. På udvendig side er der indristet et gudslam med kors på ryggen.