Konfirmation

 

 

Nyt skoleår - nye betingelser for konfirmationsforberedelsen

Skolereformen i 2013 medførte nye betingelser og dermed nye tider for konfirmationsforberedelsen.

Det er ikke længere muligt at få morgentimer til undervisningen. Undervisningen vil derfor blive delt mellem hele temadage og eftermiddagsundervisning.

Eftermiddagsundervisningen er onsdage kl. 13.00 til 14.30. Med opstart først i september. Konfirmander inddeles på to hold, hvoraf det ene hold undervises i Simested sognehus, det andet hold i Konfirmandhuset i Aalestrup. Konfirmanderne, der skal til Simested, vil blive kørte frem og tilbage i bus.

Først i det nye skoleår udsendes invitation – og tilmelding til konfirmationsforberedelsen. Her skal også tilkendegives, i hvilken kirke konfirmationen ønskes.
Herefter fordeles holdene.

I første omgang møder konfirmanderne hver uge frem til sidst i november.
Herefter genoptages undervisningen i det nye år, og forløber frem til konfirmationen. Konfirmanderne vil få besked.

Undervejs i forløbet lægges 3 hele temadage, hvor konfirmanderne holder fri fra skole.
Datoer og temaer meldes ud, når undervisningen er i gang.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester, hvoraf de 5 skal være i den kirke du ønsker at blive konfirmeret i.

Med venlig hilsen sognepræsterne

Line K. Børding og Niels Peter Sørensen.

 

 

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Simested, Testrup og Østerbølle kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
 Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger konfirmanden sit valgte konfirmationsord/bibelvers. 
Når alle er blevet konfirmeret, siger vi i kor trosbekendelsen og fadervor. 
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Konfirmationsdatoer

2019:

Testrup søndag 12. maj kl. 10.00
Simested lørdag 18. maj kl. 10.00
Østerbølle søndag 19. maj kl. 10.00

2020:
Testrup lørdag 9. maj
Østerbølle lørdag 9. maj
Simested søndag 10. maj

2021:
Simested kirke 15. maj
Østerbølle kirke 16. maj
Testrup kirke 16. maj