Hvad skal du gøre?

Når et barn bliver født, anmelder jordenmoderen det til sognepræsten. Er I ikke gift kan en "Omsorgs- og ansvarserklæring" udflydels med NemId på www.borger.dk hvorefter den sendes digitalt til sognepræsten. Erklæringen fastslår faderskabet og fælles forældremyndighed.

HUSK den skal sendes seneste 14 dage efter barnets fødsel. Herefter overtager Statsforvaltningen sagen.